Organizatorzy i Komitet Naukowy:

Organizatorzy:

 

Instytut Socjologii

Wydział Filozoficzny

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Sekcja Socjologii Prawa PTS

 

Odział Krakowski PTS

 

 

Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jarosław Górniak 

 

Członkowie:

dr hab. Andrzej Bukowski

dr hab. Kaja Gadowska

dr hab. Marcin Lubaś

 

 

Sekretarze konferencji:

 

mgr Marcin Sobczyk

mgr Monika Wrzoszczyk

 

Patronat:

 

 

 

 

Patronat medialny: