Ważne terminy

 

30 kwietnia 2018 r. – termin zgłoszenia abstraktów

30 kwietnia  2018 r. – przesłanie Autorom informacji o zakwalifikowaniu referatów

10 maja 2018 r. – ogłoszenie programu konferencji

31 maja 2018 r.  ostateczny termin dokonywania opłat za uczestnictwo w konferencji

Data opublikowania: 10.02.2018
Osoba publikująca: Monika Wrzoszczyk