UCZESTNICTWO:

Regularni uczestnicy - 500 PLN (120 EUR)

Studenci i doktoranci - 200 PLN (50 EUR)

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 31 maja 2018 r.

 

BANK PEKAO SA

Numer konta przelewy krajowe:

83 1240 4722 1111 0000 4857 9179 

Numer konta przelewy zagraniczne:

IBAN: PL 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179  

SWIFT: PKOPPLPW

 

TYTUŁ

2001456 + imię i nazwisko uczestnika

 

ADRES:
Uniwersytet Jagielloński 
ul. Gołębia 24 
30-007 Kraków

 

Uczestnik chcący otrzymać fakturę̨ VAT zobowiązany jest do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o dodatkowe pola: nazwa firmy, adres, NIP.

Opłata konferencyjna pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz koktajlu. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i zakwaterowania.