W jaki sposób skontaktować się z organizatorami?
Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: marcin.sobczyk@doctoral.uj.edu.pl lub monika.wrzoszczyk@doctoral.uj.edu.pl.
Do kiedy należy uiścić opłatę konferencyjną i w jakiej kwocie?
Opłata konferencyjna wynosi dla regularnych uczestników 500,00 PLN (120,00 EUR), dla studentów i doktorantów 200,00 PLN (50 EUR) i należy ją opłacić do 31 maja 2018 r. na podany w zakładce informacje organizacyjne, podzakładka opłata konferencyjna numer konta.
Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce zgłoszenie uczestnictwa. Uzupełniony formularz należy wysłać na maila: marcin.sobczyk@doctoral.uj.edu.pl.
Czy organizatorzy zapewniają nocleg?
Opłata konferencyjna pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz koktajlu. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i zakwaterowania.
Czy organizatorzy wystawiają fakturę?
Uczestnik chcący otrzymać fakturę̨ VAT zobowiązany jest do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o dodatkowe pola: nazwa firmy, adres, NIP.
Kiedy zostanie ogłoszony program konferencji?
Program konferencji zostanie ogłoszony 10 maja 2018 r.
1