Aktualności

Honorowy prelegent

Mamy zaszczyt poinformować, że honorowym prelegentem konferencji będzie dr. dr. h.c. Ulrich K. Preuß, Professor Emeritius of Law and Politics at Freie Universität Berlin, Hertie School of Governance.

Patronat medialny

objęło patronat medialny nad konferencją.

Patronat Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja została objęta Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Program konferencji

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji zamieszczonym w zakładce: informacje organizacyjne - program konferencji. Dla Państwa wygody został również zamieszczony plik PDF do pobrania na dole strony.

Honorowy prelegent

Mamy zaszczyt poinformować, że kolejnym honorowym prelegentem konferencji będzie András Sajó, Profesor na Wydziale Prawa Central European University, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podziękowania i możliwość przesyłania artykułów

Szanowni Państwo,

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji „Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych” raz jeszcze dziękujemy Państwu za udział w tym wydarzeniu.

Mieliśmy okazję wysłuchać znakomitych referatów wybitnych uczonych i wziąć udział w ekscytujących debatach naukowych na temat zachodzących aktualnie procesów społecznych, przeobrażeń sfery publicznej, stanu państwa oraz funkcji i dysfunkcji prawa. Dziękujemy moderatorom paneli naukowych za sprawne kierowanie przebiegiem obrad.

Dorobek naukowy konferencji niewątpliwie wart jest upowszechnienia. Zachęcamy uczestników do przesyłania artykułów do 31 lipca 2018r. na adres marcin.sobczyk@doctoral.uj.edu.pl. Dostarczone przez Państwa teksty, które pomyślnie przejdą proces recenzyjny, zostaną zamieszczone w renomowanych czasopismach naukowych lub w monografii pokonferencyjnej.

Z wyrazami szacunku,

Kaja Gadowska i Andrzej Bukowski

Data opublikowania: 04.03.2018
Osoba publikująca: Monika Wrzoszczyk